mary what?

marylovesacuterevolt is een (conceptuele) kunstenaar en schrijver. Une femme 100 têtes, una Señorita Cometa, a firestarter, performing    
think thank en incubator, all-in-one.