Hoe kom je aan je naam?

Jaren terug begon ik - geïnspireerd door het Japanse sociale fenomeen kawaii (van oorsprong een protestcultuur) - een ‘cute revolt’, mijn manier om in opstand te komen om de wereld om me heen vriendelijker te maken. 
Ik doe dat door het vertellen van verhalen die ieder haar/zijn/hen eigen vorm, materiaal en techniek zoeken en vinden of niet vinden. Deze vertellingen gaan over onderwerpen die me (na) aan het hart gaan.

    Wat zijn talige objecten?

    Dit zijn kunstvoorwerpen die ik maak van mijn lievelingsmateriaal taal. Je kunt ze waarnemen met verschillende zintuigen.