faq

Hoe kom je aan je naam?

Jaren terug begon ik - geïnspireerd door het Japanse sociale fenomeen kawaii (van oorsprong een protestcultuur) - een ‘cute revolt’, mijn manier om in opstand te komen om de wereld om me heen vriendelijker te maken. 

Ik doe dat door het vertellen van verhalen die ieder haar/zijn/hen eigen vorm zoeken en vinden of niet vinden.Wat zijn talige objecten?

Dit zijn kunstvoorwerpen die ik maak van mijn lievelingsmateriaal taal. Je kunt ze waarnemen via verschillende zintuigen.